Žena je prý šťastná, když je rodina šťastná...a není to náhodou obráceně? 

06.09.2019

Jsou ženy, které žijí ve vztazích a tvrdí, že žena je prý šťastná, když je její rodina šťastná. Někdy to ty ženy říkají docela křečovitě. Jako kdyby tomu ani nevěřily. Jak moc jim rozumím. Také jsem chtěla věřit a křečovitě jsem se snažila přesvědčit sama sebe, že žiju štěstí. A snažila jsem se o to mnoho a mnoho let. 

Dnes bych řekla po 25 letech strávených v manželství a v převážně nešťastné rodině, že je to přesně obráceně:

Žena musí být šťastná, aby její rodina byla taky šťastná.

Jinými slovy

Prvotní je štěstí ženy, ne štěstí její rodiny. Až teprve, když je žena sama šťastná a může svobodně rozvíjet všechny své vlohy a dary, pak může udělat šťastné i lidi kolem. I svého muže a své děti. Šťastná žena dělá šťastnou rodinu.

Aby šťastná žena mohla ve své rodině zářit a rozvíjet se jako nádherná květina, potřebuje dobrého zahradníka, který bude svou květinu milovat a ochraňovat.

Žena je symbolicky jako nádherná květina, ale reálně je to žena z masa a kostí a má ústa, kterými ke svému muži promlouvá a říká mu, co potřebuje. A dobrý, moudrý a vědomý muž své ženě naslouchá a vnímá její potřeby, protože ví, že se mu to vyplatí. Vyplatí se to jemu i celé jeho rodině. Protože

Když je žena šťastná, je i celá její rodina šťastná.

Ale holky, věděly jste to před lety? Nevěděly, viďte?

Určitě jste věděly jen to, jaké je hlavní město Sovětského svazu a že s ním budeme na věčné časy a nikdy jinak. Všechno ostatní bylo ve hvězdách. I vaše štěstí, vaše manželství, vaše mateřství bylo ve hvězdách... A tak jste nevěděly, že

Šťastná žena je ta, která se má ráda a ví, že její potřeby musí být na prvním místě v jejím životě. Ona je Královna , ona si vybírá partnera a ví, že musí vybírat velmi pečlivě, dobře a rozvážně.

Šťastná žena je ta, která ví, že si vybírá partnera nejen pro sebe, ale vybírá také otce pro své budoucí děti. Její výběr partnera má zásadní vliv na dětství i dospělost jejích dětí. Bude moci své děti vychovávat podle svého nejlepšího přesvědčení?

Šťastná žena je ta, která tohle všechno ví, a jasně vnímá, jaká nesmírná zodpovědnost tím na ní leží, protože vybrat si dobrého otce pro své děti není jen tak.

Šťastná žena je ta, která je proto velmi ostražitá, protože vlastně vybírá dva muže v jednom.

Šťastná žena je ta, která proto chce pro sebe jen to nejlepší a podle toho volí. Volí přece i za své budoucí děti.

Šťastná žena je ta, která je natolik vědomá a má se natolik ráda, že se ve svém výběru nespokojí s jakýmkoli s mužem.

Šťastná žena ví, že potřebuje muže, který jí bude oporou, bude jí vnímat, bude jí naslouchat a bude jí pomáhat, když ho ona o pomoc požádá.

Šťastná žena ví, že potřebuje muže čestného, poctivého, spolehlivého a zralého.

Šťastná žena potřebuje Muže s velkým M. To je Ten, který drží své slovo a ví, že je zodpovědný za to, co stvořil. Za své děti a za svou rodinu.

Šťastná žena je ta, která ví, že když muž stále tráví svůj volný čas v hospodě, nebude to zcela jistě ten nejlepší partner pro ni a dobrý otec pro její děti.

A proto od něj běží co nejrychleji pryč. Láska, neláska. Neboť všechny její kontrolky poctivě signalizují: Tohle nebude dobrý partner a táta.

Šťastná žena je ta, která ví, že když muž nemluví, neznamená to, že s ní muž souhlasí.

Šťastná žena je ta, která trvá na odpovědi na svou otázku, a když muž stále neodpovídá a mlčí, žena je natolik silná, že od něj dokáže odejít.

Šťastná žena je ta, která se pečlivě dívá na to, jak se její muž chová a jak jedná.

Šťastná žena je ta, která ví, že muže dělají činy a ne slova. Ale když on vůbec nemluví, je to na zbláznění a nedá se v tom žít. Protože

Štastná žena ví, že základem dobrého vztahu je kvalitní, oboustranná komunikace, při které si vzájemně vyjasníme nesrovnalosti, abychom poté mohli jet s čistým stolem dál.

Šťastná žena ví, že není všechno zlato, co se třpytí a že mužské kvality nejsou přímo úměrné velikosti a naplnění mužovy peněženky. Někdy to bývá přesně naopak.

Šťastná žena je ta, která si nestaví v hlavě vzdušné zámky a nepřesvědčuje sama sebe, že jí muž miluje, když vidí a cítí, že opak je pravdou: Její muž si jí vůbec nevšímá, případně jí ignoruje.

Šťastná žena je ta, která ví, že když na ní muž útočí, je to špatně a začnou jí blikat v hlavě všechny její varovné kontrolky. Pozor děvče, tady něco nehraje.

Šťastná žena je ta, která ví, že když se z jejího muž během společného soužití vyklube alkoholik nebo workoholik, konečná volba je jen na ní. To ona se rozhoduje, jestli s ním zůstane.

Šťastná žena je ta, která nečeká na to, až se její muž změní. Jinými slovy

Šťastná žena je ta, která nečeká léta na zázraky, které se nikdy nestanou a nemarní svůj život s mužem, který za to nestojí.

Šťastná žena je ta, která má svůj život pevně ve svých rukách a neprotahuje společnou agonii v mrtvém vztahu.

Šťastná žena ví, že láska nemá být šílenství a ona nesmí milovat jako blázen. Nesmí si nechat ubližovat a nesmí ubližovat sama sobě. Její sebeláska musí být na prvním místě. A proto:

Šťastná žena je i ta, která ví, kdy nastal čas odejít a už se nevrátit. A dokáže se sebrat a odejít. I když její srdce křičí NE.

Šťastná žena je ta, která tohle všechno ví. Šťastná žena je ta, která poslouchá nejen své srdce, ale i svůj rozum.

Šťastná žena je ta, která je silná, dokáže převzít svou vlastní zodpovědnost za svou vlastní volbu a své vlastní činy a neukazuje káravě prstem na ty druhé kolem. To oni za to mohou, že já jsem ta nešťastná. To oni za to mohou, že já jsem udělala to a ono. Nebo naopak neudělala.

Šťastná žena je ta, která nepotřebuje druhé přesvědčovat o své pravdě a o tom, že je šťastná a spokojená.

Šťastná žena si nemusí hrát na to, co není a může být přirozeně tou, kterou je, aniž by trpěla nebo jí za to kdokoli v rodině napadal a posmíval se jí.

Šťastná žena je ta, ze které její štěstí vyzařuje i beze slov.

Šťastná žena je ta, která svým vlastním životem ukazuje svým dětem, že si umí vážit sama sebe a taky si sama sebe váží.

Šťastná žena je ta, která na svých dětech nevisí a nedělá jim služku. A umí si nastavit ve vztahu k dětem zdravé hranice.

Šťastná žena je ta, která svým dětem neorganizuje do puntíku život a nechává je dělat i jejich vlastní rozhodnutí, i jejich vlastní chyby. Chyby jsou normální a přirozená součást našich životů. A bez chyb se nic nenaučíme a nic nepochopíme :-). Šťastná žena tohle ví.

Šťastná žena je ta, která pečlivě zvažuje a vnímá, oč jde a kdy může dětem ustoupit a kdy ne. Naše děti nás učí a zkouší celý život. Tak se neděsme, ani nedivme. Je to interaktivní celoživotní proces.

Šťastná žena je ta, která ví, že má své děti vychovat ke zralosti, samostatnosti a dospělosti. Dospělé děti by měly umět žít svým vlastním životem a neměly by se spoléhat na své rodiče, ale samy na sebe.

Šťastná žena je ta, která ví, že čím méně bude své děti materiálně podporovat, tím lépe pro ně. Jen tak se její děti naučí spoléhat se samy na sebe a budou mít šanci zesílit a vyzkoušet si svůj vlastní potenciál. Budou mít šanci žít svůj vlastní život podle svých vlastních představ.

Šťastná žena ví, že když svým dětem dáme všechno, co máme, bereme našim dětem naplnění jejich vlastního života. Bereme jim důvod, proč by se měly v životě snažit samy.

Šťastná žena je ta žena, která tohle všechno ví a podle toho jedná.

Šťastná žena je ta, která na první místo před sebe nepouští ani své děti, ani svého muže. Nesmí to udělat, pokud nechce ztratit sama sebe. Je to přece její život. Ona je Královna svého vlastního života. Ať už žije v rodině nebo sama.

Šťastná žena je ta, která umí říci dost a řekne dost, když je třeba to říci.

Šťastná žena je ta, která ví, že když bude třeba, dokáže žít i sama.

Šťastná žena je ta, která odolá pokušení a nechá být to, co "patří" někomu jinému.

Šťastná žena je ta, která se nevrhá hladově na každého muže, kterého vidí, podle hesla "Lepší špatný muž než žádný, hlavně nebýt sama a být s někým".

Šťastná žena je ta, která ví, že kdo si počká, ten se dočká. Ale to neznamená sedět pod jedlí jako Marfuša, když čeká na ženicha. To je ta veselá scéna z filmu Mrazík. To je ta smutná scéna ze života mnohé z nás.

Šťastná žena je ta, která na sobě stále pracuje. Protože to je to zásadní, co jí dělá šťastnou. Její vlastní tvořivost a rozvoj jejích vlastních ženských schopností a darů její vlastní duše.

Šťastná žena miluje sama sebe a dbá na plnění svých vlastních potřeb. Je si vědoma své vlastní hodnoty. Nemá "jenom" rodinu, ale žije i svůj vlastní život. Uvnitř i navenek. Tvoří, rozvíjí se, studuje, pracuje a miluje. Sama sebe, svou rodinu, i svět kolem.

Když toto všechno žena ví a uvědomuje si svou vlastní zodpovědnost, svou vlastní moc a svou vlastní sílu, dokáže si vše podstatné ve svém životě ohlídat a uhlídat.

A pak zcela přirozeně a bez křečí miluje. Sama sebe, svého muže i své děti.

A pak se nějak automaticky a přirozeně stává i tou šťastnou a báječnou partnerkou svému báječnému muži a báječnou matkou svým báječným dětem ve své šťastné a báječné rodině.

Šťastná žena je vědomá a milující žena.

Tak milé dámy, dočetly jste až sem? A smějete se, až se za břicha popadáte?

Případně pláčete, až vám nestačí papírové kapesníčky v dóze na stole?

Nic si z toho nedělejte. Chybami se člověk učí a po bitvě je každý generál, takže i já.

Hlavní je, že jsme stále tady, žijeme. A každý den se tudíž učíme ve škole zvané Život. Chtě nechtě. Někdo to dělá vědomě -dobrovolně někdo nevědomě-nedobrovolně.

Nežijeme v pohádce, ale v reálném životě. A učíme se ve vztazích s druhými lidmi. A druzí lidí nám jen zrcadlí naše vlastní nitro. Je to vždycky jen o nás.

Pokud máme "nevděčného" partnera nebo "nevděčné" děti, buďme jim vděčné, že nám ukazují, jak jsme na tom my samy. Se svojí sebeláskou, svojí sebeúctou a svojí sebehodnotou.

Můžeme nevědomě trpět, litovat se a ukazovat na padouchy kolem nás. Na naše muže či exmuže, na naše děti, na naše šéfy, na všechny kolem. To oni za to mohou, že trpím jako zvíře. To oni za to mohou, že jsem nešťastná a nevím kudy kam. Případně to oni jsou ti šťastní a vyvolení a já jsem ten nešťastný chudák. Ach jo.

Anebo můžeme dobrovolně a vědomě uchopit svůj vlastní život do svých vlastních rukou a převzít zodpovědnost za vše, co se nám děje.

Uvědomit si své chyby a už je neopakovat. Zastavit se a říci STOP. Už takto dál ne. S tímto člověkem už NE. V tomto prostředí už NE. Tímto způsobem už NE. Touto cestou už NE.

Já mám MOC to změnit. Já rozhoduji o svém životě. Jenom já a nikdo jiný. Já jsem Královna svého vlastního života.

Ať už žijete ve vztahu nebo samy, s dětmi nebo bez dětí, s ideály nebo bez nich, každopádně vám přeji, ať pracujete stále samy na sobě. Na svém vlastním štěstí a na své vlastní sebelásce. Ať jsou z vás šťastné, milující a sebevědomé ženy.

Ženy, které jsou si vědomé své vlastní zodpovědnosti, své vlastní síly a své vlastní moci.

Ženy, které jsou Královnami svého vlastního života.

....a já si jdu sednout pod tu jedli. Jako Královna. .-)