Chlapi, my ženy to bez vás nedáme. Pojďme s tím už něco dělat. 

18.08.2019

 V pátek 16. 8. 2019 jsem viděla na TV NOE skvělý pořad, Kulatý stůl na téma Krize otcovství. . V dnešní době je to téma nejpotřebnější. Tři chlapi a moderátorka diskutovali o krizi mužství a otcovství, o mužských vzorech a potřebných mužských komunitách.

O tom, že všechno, co žijeme, jsme se naučili ve svých původních rodinách. A protože v těch našich původních rodinách toho bylo spoustu špatně a bylo tam spoustu bolesti, je třeba o tom ve vztazích a v rodinách vzájemně diskutovat. Muži se ženami, ženy s muži.

Je třeba vnímat se navzájem a spolupracovat. Napravovat to špatné a neopakovat znovu a stále dokola staré chyby. Musíme se naučit spolu komunikovat o všem špatném. Makat na tom dobrém a správném.

Mluvilo se tam o tom, že děti potřebují oba rodiče. A že se musí partneři navzájem ctít. Mluvilo se tam o nezastupitelné roli obou partnerů. Táta i máma jsou v rodině vzájemně nezastupitelní. A muži dnes strašně moc v rodinách chybí.

Mluvilo se tam o smyslu života a o tom, že dnešní děti nevidí v ničem smysl. Protože žijeme v době vydělávání peněz a nekonečné zábavy. A takový život nedává smysl. Ztratili jsme ze zřetele náš základní smysl výchovy. Postavit děti do dospělosti a připravit je na samostatný život bez nás, rodičů. V dobré víře jsme dali dětem vše bez práce a tím jsme je zbavili smyslu jejich vlastního života.

Naše děti se nemusí snažit, všechno mají. Naše děti nevědí, co se svým životem. A způsobili jsme to my, rodiče. I když v dobré víře, která se obrátila nakonec proti našim vlastním dětem.

Mluvilo se tam o tom, že muži potřebují čistě mužské kolektivy a čistě mužské prostředí, aby se naučili být těmi správnými muži. Muži jsou často zmatení a nejistí a neví co se sebou. Neměli sami v dětství dobré mužské vzory a teď si sebou vlečou svá vnitřní zranění a bojí se o tom mluvit s druhými muži. Přesto musí sebrat odvahu a udělat to.

Muž si musí najít čistě mužské prostředí a musí začít na sobě makat. Otevřít se a diskutovat s druhými chlapy o svých problémech. Ty problémy mají všichni chlapi a jen chlap rozumí chlapovi. Muži musí projít procesem přechodového rituálu, kdy se z chlapce stane chlap. A tímto přechodovým rituálem může chlapa provést zase jenom chlap.

Byla jsem z toho pořadu úplně nadšená. Byla jsem nadšená, když jsem slyšela z úst mužů slova:

Chlap je ten, který drží slovo. Chlap je ten, který chrání a ctí ženu. Žena musí být pro chlapa královna.

Přesně tak to cítím sama. Ale vůbec jsem to sama nežila. Mám úplně jiné osobní zkušenosti. Mám bolavé zkušenosti z vlastního dětství i z vlastního manželství.

Muž a žena patří k sobě, o tom není pochyb. Každý z nich má v rodině své nezastupitelné místo. A jeden bez druhého nemohou vychovat dobře své potomky. Nejde to.

Existují nespočetné modifikace špatných rodinných příkladů. Pokud táta nefunguje tak, jak má a máma nefunguje tak, jak má, je to průšvih a je třeba na tom makat. Je třeba o tom vzájemně diskutovat. Ne se tvářit, že se nic neděje. Protože neřešený problém nám nikam nezmizí.

Neřešené problémy ve vztazích a v rodinách poznáme velmi dobře. Není nám totiž dobře. Nikomu v té rodině, kde se nic neřeší, není dobře. A neřešený problém nám nezmizí, kdepak. Neřešený problém v našich životech vždycky naroste do obřích rozměrů.

A dříve nebo později to praskne. A vždycky to ve finále odneseme my všichni. A v první řadě to odnesou ti, kterým jsme to nechtěli v žádném případě udělat. A pro které jsme trpěli, mlčeli a nic neřešili. Odnesou to naše děti. Odneseme to my všichni.

Já sama žila jako dítě v rodině, kde táta nefungoval tak, jak má. Můj táta se v naší rodině sice fyzicky vyskytoval, ale řekla bych, že byl duchem nepřítomen. Byl tam a přitom nebyl. Pro mě jako dceru tam nebyl.

Když dcera nemá otce, který jí vnímá, který se jí věnuje, který jí obdivuje a pomáhá jí, bude to té dceři celý život chybět. Bude se životem potácet a bude neukotvená. Bude si sama přitahovat partnery, kteří jí nebudou ctít. A ona sama po nich ani nebude nic vyžadovat, protože něco takového vůbec nezná. Vůbec netušila, že něco takového existuje. A že má od muže něco žádat.

Když se taková nevědomá a nic netušící žena stane sama partnerkou a matkou, nechá si líbit od svého muže jakékoli chování, protože vůbec netuší, že něco takového nesmí dopustit. Neví, že pokud muži ustupuje tam, kde nesmí ustoupit, ztrácí tím svoji ženskou duši a je to pro ni, jako pro ženu- královnu, naprosto smrtelné. Pro ni i pro její děti. Je to naprosto smrtelné pro celou její rodinu. Protože

Bez ženy-královny a muže-krále a rytíře nemůže existovat dobrá a zdravá rodina. Žena nesmí dopustit, aby se k ní muž choval přezíravě. Muž nesmí své ženě ubližovat, ale musí svou ženu chránit. I před dětmi, pokud je to třeba.

Vychováváme jen svým vlastním příkladem. A naše děti si ponesou náš špatný příklad dále do svých vlastních životů.

Když dcera vidí, že otec matku peskuje, shazuje a ponižuje, může se stát, že to celé dcera otočí. "Tohle nikdy nedopustím, nikomu nedovolím , aby se ke mně můj muž choval tak jako se choval táta k mámě," říká si dcera v duchu. A bude se pak sama v budoucnosti chovat ke svému muži jako k psovi a ne k partnerovi. Hlavně neprožívat stejnou bolest jako tehdy ve své původní rodině.

Žena nesmí dopustit, aby jí muž ponižoval, shazoval a zesměšňoval. Aby seděl celé dny v hospodě nebo v práci. Aby jí nebral na vědomí. Aby jí muž ubližoval. Ale, jak to má žena vědět, když v tom třeba vyrostla a nic jiného nezná?

Když dcera vidí svou matku, jak stále peskuje jejího otce a štípe na něm dříví, bude jednou dělat to samé ve své budoucí rodině. Nebude si vážit svého táty a nebude si vážit jednou ani svého muže. Bude svého muže ponižovat a shazovat a bude ho tlačit do kouta a dělat mu psí kusy.

Nebo se naopak zbaví veškeré své ženské ochrany a svých ženských instinktů a nechá na sobě štípat dříví ona. Nebude od svého muže vyžadovat rytířské chování, protože vůbec neví a netuší.

Když dcera nemá doma dobrý mužský vzor, bude mít ve svém životě velké problémy. Pro sebeúctu dcery je táta v rodině nezastupitelný. Nikdo jiný nedokáže dceři vštípit sebeúctu do dalšího života, jen on - táta.

Co má dělat dcera, když vyroste v rodině, kde slyší, že její stvořitel je hňup a kretén? Jak si má vážit sama sebe? Jak si má vážit svého otce? Jak si má vážit ostatních mužů?

Tohle přece, muži, nesmíte dopustit. Nesmíte dovolit své ženě, aby vás drezírovala jako psa. Nesmíte dovolit své ženě, aby vás ponižovala a shazovala.

Jste ve své rodině strašně důležití, a když si tohle necháte líbit, dáváte špatný vzor svým dětem. Svým dcerám i svým synům. Musíte se naučit postavit se své ženě a nebát se jí.

Vy jste otcové- králové a musíte se rozhodovat správně sami za sebe. Podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Nesmíte mlčet, když je třeba mluvit a nesmíte utíkat, když je třeba se ženě postavit. Nesmíte se bát svých žen.

Ale taky nesmíte své ženy ani ignorovat a tyranizovat. Komu tím prospějete, co myslíte?

Vaše děti vás potřebují jako správný vzor. Vaše děti vás potřebují, aby na vás mohly být hrdé, aby k vám mohly vzhlížet.

Bez vás to v rodině nejde, slyšíte chlapi ?

Když syn nemá dobrý mužský vzor ve svém otci a vidí, že jeho táta nectí svou ženu a nebere jí na vědomí, bude to samé dělat jednou on své budoucí ženě. Když syn vidí, že táta mámě lže, podvádí ji a nedrží své slovo, bude jednou vůči své ženě i vůči své matce stejně destruktivní jako byl jeho otec. Dříve nebo později. Bude se ke své matce chovat stejně nevhodně a bude se tak chovat i ke své budoucí ženě.

Nebo syn své chování úplně otočí a bude změkčilý. Nechá na sobě dříví štípat a nechá si od své ženy všechno líbit. Jenom aby nebyl stejný jako táta.

Nebo bude syn svého otce nenávidět. Syn může udělat komplot se svou matkou a oba mohou vystupovat proti otci. Což je další cesta do pekla, protože syn se musí naučit ctít svého otce i svého dědu. Potřebuje být hrdý na svého otce i na ostatní mužské předky.

Syn potřebuje správné mužské vzory, aby mohl jít dál poctivě svým životem a aby byl sám tím správným chlapem. Aby neubližoval sám sobě ani druhým. Aby mohl být rytířem své ženě a ochraňoval ji i jejich rodinu.

Ale co si má počít syn, který vidí, to co vidí? Co si má ve svém vlastním životě počít syn, která vidí jen samé špatné a nevhodné chování svého táty vůči mámě? Co má dělat syn, na kterého jeho táta křičí, že je hňup a kretén? Co má dělat syn, který vidí, že jeho táta tyranizuje jeho matku?

Co si mají myslet děti o důležité roli otců, když své otce doma vůbec nevidí?

Co dělat, když máme všude kolem sebe příklady, které máme?

Co mají dělat mámy, když jsou tátové celý den v práci?

Co dělat, když se táta schovává celý den v práci, aby nemusel být se svou ženou, protože se jí bojí? Co má taková žena dělat? Co si myslíte chlapi, že může taková žena udělat? Musí převzít vaši roli muže a stává se z ní muž. Chtě nechtě musí převzít vaši roli, kterou vy neplníte. Musí ze sebe udělat chlapa a přestane vás tím přitahovat.

Všechno v životě musí být v rovnováze. I naše vztahy musí být v rovnováze, aby správně fungovaly. My sami musíme být v rovnováze. Když nejsme v rovnováze my sami, nefungují nám ani vztahy.

Jak má vaše žena vědět, co chcete a co si přejete, když jí to neumíte říci?

Co má říci máma svým dětem, když muž odejde za jinou ženou? Když se prostě sebere a oznámí, že odchází, že se zamiloval jinde?

Co si myslíte, muži, že se stane dál? Uvědomujete si ten neuvěřitelný dosah, který bude mít váš čin v životě vašich dětí a všech dalších generací?

Vždycky budete ve své rodině chybět. Vy totiž v té vaší rodině chybíte už teď. I když tomu nevěříte. Kdybyste věřili, že jste v rodině nepostradatelní, tam byste v té své rodině fungovali.

A nikdy byste nemohli opustit své ženy a své děti. Vy chlapi máte zodpovědnost za své rodiny. Víte to? Víte to, že když založíte rodinu, jste za ni zodpovědní po celý váš život?

Víte, že pokud vstupujete do vztahu a do manželství neukotvení a nedospělí, pouze na základě sexuálního poblouznění, jednou to odnesou vaše děti? I vy sami?

A nemůžete před tím utéci. Život vás nepustí a budete dostávat další a další životní výzvy, abyste se stali opravdovým chlapem. To je váš vlastní a základní životní úkol stát se dobrým a poctivým mužem. To není žádný zbytný nadstandard.

Opravdu věříte, že když jste nedokázali vytvořit dobrý vztah se svou první ženou, dokážete to s jinou? A udělali jste sami za sebe opravdu to nejlepší? Jste si jistí?

Na 100 % jste si jistí, že jste v tom starém vztahu udělali sami za sebe všechno, co jste mohli?

Opravdu věříte, že když jste se báli promluvit s vaší první ženou, dokážete to s tou druhou?

Opravdu věříte, že když jste neuměli své první ženě říci a vykonat ani jeden konstruktivní návrh a poté skutek ve prospěch vašeho vztahu a vaší rodiny, udělali jste pro váš vztah a vaši rodinu maximum, abyste svou rodinu zachránili?

Vaše rodina potřebuje vaši fyzickou přítomnost doma. Vaše rodina potřebuje vaši duchovní podporu. Muže otce, krále, rytíře. Vaše rodina potřebuje vás osobně a váš kladný vzor.

Nejen v práci musíte být v akci. I doma musíte být v akci. Hlavně doma musíte být v akci. Musíte fungovat ve své rodině jako správný chlap. Sám za sebe. Jste ve své rodině nenahraditelný. Víte o tom?

Jak se chová a co dělá správný chlap?

Především musíte být ve své rodině přítomni tělem i duchem. Vaší ženě jste houby platný, když sedíte u televize a celé hodiny zíráte na obrazovku. A nevychováváte své děti. Vaší rodině jste houby platný, když se věnujete všem kolem a snažíte se zachraňovat svět a přitom chybíte ve vaší vlastní rodině. A vaše žena strádá. Vaše děti strádají. Chybíte jim, víte to?

Máte být rytířem své ženy a musíte umět nastavovat hranice svým dětem. Nesmíte jim všechno dovolit a sám sedět dlouhé hodiny před televizí nebo v hospodě. Nebo v práci.

Musíte na tom makat sami za sebe. Nekoupíte si dobrou ženu, ani dobrý vztah, ani dobrou rodinu. I když si to třeba myslíte a makáte na svých byznysech od nevidím do nevidím.

Možná si koupíte ženu, ale nebude to dobrá a poctivá žena. Dobrá a poctivá žena se nedá koupit. Dobrá a poctivá žena nekouká po vašich penězích, ale především po vašich vnitřních kvalitách.

Jak se chováte doma ke svým ženám? Je pro vás žena královna?

Jste opravdu chlap? Držíte své slovo? Je na vás spoleh?

Co je pro vás důležité?

Dobrá a poctivá žena vás nebude pérovat a ponižovat, ale na férovku vám řekne, když jdete špatně. Bude vám pomáhat, jak nejlépe to umí. A když jí neposlechnete, tak to nějakou dobu vydrží, ale jednou vás opustí. Tedy pokud jí správně fungují její ženské instinkty.

Nepotřebuje vedle sebe malýho spratka, který jí okopává kotníky, i kdyby měl ten spratek miliony na účtu.

Nevěřte tomu, že musíte být milionáři, aby vás dobrá žena chtěla.

Nevěřte tomu, že svým dětem dáváte dobrý příklad, když jim dáte všechno zadarmo a nic po nich nechcete.

Nevěřte tomu, že jste dobrý manžel a otec, když nejste vůbec doma a všechnu zátěž necháváte na své ženě. Chybíte ve své rodině, víte to? A vaše žena strádá.

Mám vlastní bolestné zkušenosti v roli dcery, partnerky, matky, i manželky. V mém vlastním životě se stále objevovali muži, kteří selhávali na pozici otců i partnerů. Své děti učíme pouze a jen svým vlastním příkladem, ničím jiným. A učíme je podle stupně své vlastní zralosti.

Možná je to moje karma, ale když se podívám kolem sebe, asi má tu karmu hodně z nás. Sama vím, že jsem udělala spoustu chyb. Ale žádnou z nich jsem neudělala schválně. Nezříkám se své zodpovědnosti, ale naopak vím, že život jde dál a my musíme napravovat vše, co napravit můžeme.

Jakým vzorem jste pro své děti, když se uraženě odmítáte bavit se svou bývalou ženou, když je třeba se dohodnout ohledně výchovy nebo jiných věcí? A jediné co dokážete vy, je mlčet a škodit jí? A posílat na ní právníky? Nebo na ní posíláte svou novou ženu, aby to vaší ex nandala?

Co to je za chování? Víte, že se sám chováte jako nezralý a nevychovaný spratek? Jak k tomu ty vaše děti přijdou? Proč jste si je pořizoval? A co jim tím dáváte za příklad? Kdy se rozhodnete to sám změnit? Nebo se budete do smrti tvářit jako někdo, kdo s tím nemá nic společného? To ona byla ta špatná! Ta vaše bývalá matka!

Ženy na sobě makají jako vzteklé, protože jim nic jiného nezbývá, ale co dělají muži? Taky na sobě makají? Nemáte náhodou, chlapi, nějaké rezervy? Udělali jste pro váš vztah, vaši ženu a vaši rodinu opravdu to nejlepší?

Kde má žena vzít správného a silného chlapa?

Kde vzít chlapa, který svou ženu netýrá, ani před ní neutíká, když se proti němu žena postaví a říká mu to své? To poctivé a upřímné, tak jak to milující žena cítí?

Co má dělat žena, která vidí, že její muž se místo práce na sobě samém přesune k jiné ženě, která po něm nic nechce? Té nové stačí jeho peněženka.

Co má říci taková matka svým dětem o jejich otci?

Vaše žena potřebuje, abyste ji dokázal vyslechnout a vnímal, co vám říká. Vy ji totiž třeba vůbec neposloucháte, když vám říká, že tolik peněz jako rodina nepotřebujete. Říkala vám celé dlouhé roky, co potřebuje ona i vaše rodina, ale vy jste ji neposlouchal.

Potřebovala vás osobně ve vaší rodině. Potřebovaly vás vaše děti. A kde jste byl vy? Vaše rodiny potřebují vás a vaši mužskou ochranu. Jak k tomu ty nebohé ženy a děti přijdou, když se seberete a odejdete?

Vždyť jste to celý život nechali všechno na té ženě! Vy jste přece neměl čas! Vy jste musel vydělávat pro rodinu....

České ženy jsou neuvěřitelně unavené a pak se ještě po čase, někdy po celoživotní námaze, boxují s milenkami o majetek, který muži v nějakém transu rozdávají jinde. Kdekoli jinde, hlavně nic nenechat té staré a špatné ženě. Ta si nic nezaslouží. Nepochopila, jaký má ve vás poklad.

Ne, ta žena to opravdu nepochopila, co má doma za poklad, protože na to neměla vůbec čas. Musela doma makat i za vás, protože jste se, v té své původní rodině, vůbec nevyskytoval.

A pak nově zamilovaní muži zakládají nové rodiny, bojují proti svým exmanželkám a matkám svých dětí a ukazují se s jinými ženami. Případně si pořizují další a další děti.. Konečně nové štěstí a ta pravá !!

Kde to jsme? Co je to za příklad pro naše děti? Kde je ta zodpovědnost za vaše vlastní chování? Kde jsou ti muži - rytíři? Kde jsou ti nebeští otcové, kteří jsou vzorem pro své vlastní děti?

Proč to vlastně všechno děláte? Proč jste se celý život tak štvali? Proč jste to všechno dělali? Jaký to mělo smysl? Jaký to má všechno smysl? Víte to?

Z vlastní bolestné zkušenosti musím přiznat, že žena to bez chlapa nedá, když chce mít dobrou rodinu a děti. Ale musí to být skutečný chlap. Chlap, který drží slovo, který na sobě maká, který vnímá ženu jako partnerku, která mu chce pomoci. A ne jako nepřítele, proti kterému muž vystřeluje šípy ze zálohy. To jsem žila já.

Když žena nemá vedle sebe silného partnera a nemá se na koho spolehnout a o koho se opřít, vyřeší si vše sama. Ale chlapa ze sebe neudělá, i kdyby se rozkrájela. A jejím dětem bude ten správný chlap a mužský vzor v rodině vždycky chybět.

Mluvíme všude pořád o penězích a o bohatství. Ale bohužel jako si nekoupíte za peníze dobrou ženu, nekoupíte si za peníze ani dobrého, čestného, spolehlivého a poctivého chlapa. Na těchto vlastnostech si musí chlapi zamakat sami. A stojí je to spoustu úsilí a jejich odvahy, protože to nejlepší na světě si za peníze nekoupíte.

Prosím vás, chlapi, učte se a makejte na sobě, abyste byli opravdovými chlapy. Moc nám, ženám a dětem, chybíte.

Ale nehledejte si hned ženu za každou cenu. Byli jste mezi ženami celý svůj život a doma vám mnohokrát chyběl ten správný táta. Vy potřebujete vidět dobré a správné mužské vzory. Ani když máte problémy ve vztahu se svými ženami, nehledejte si hned další ženu. Hledejte nejprve sami sebe a své vlastní mužské ukotvení.

Hledejte muže a mužské kolektivy a tam řešte své problémy. Hledejte mužské kruhy a mužské komunity. Ostatní chlapi vám řeknou svůj názor a ten bude opravdu férový a poctivý. A vy se pak můžete rozhodnout jako správný chlap. Sami za sebe. Poctivě a chlapsky.

Muži, prosím vás, my ženy to bez vás nedáme. Potřebujeme vás. Potřebujeme vaši přítomnost v našich rodinách. Vaše děti vás potřebují fyzicky mít doma a musí cítit vaši vnitřní mužskou sílu a vaše pevné mužské vedení. Musí vidět, že jste opravdový chlap.

A vy se to musíte naučit.

Potřebujete se zastavit a uvědomit si smysl svého konání a počínání. Potřebujete odpustit svým otcům i svým dědům všechny hrůzy, které spáchali nevědomě na vás osobně, na svých ženách, vašich matkách, i třeba babičkách. Potřebujete odpustit sami sobě a přiznat si své chyby. Zastavte se a zamyslete se, co děláte a proč to děláte.

Jsme všichni na jedné lodi, tak už se konečně vydejme společně na cestu uzdravení nás všech. Ale začít musíme každý sám u sebe. Ve svém vlastním nitru.

Přeji nám všem dobrý vítr do plachet a šťastné a zdravé rodiny :-)